Çan Mal Müdürlüğü İhale İlanı

İLAN
ÇAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
     
İli:Çanakkaleİlçesi:Çan İhaleyi Yapan İdare: Çan MalmüdürlüğüTel: 0(286) 412 1093
Sıra NoTaşınmaz NoMah/KöyCadde/MevkiPafta NoAda NoParsel NoYüzölçümü (m2)Taşınmazın Cinsiİmar DurumuTahmini Satış BedeliGeç. Teminat Bedeliİhale Tarihi İhale Saati
117060103832Cumhuriyet Mh.Karadutlar15307433144,19Arsa (Artık Parsel)Konut Alanı45.000,00 TL9.000,00 TL10.10.201710:00
217060103834Cumhuriyet Mh.Karadutlar15615430300,09Arsa (Artık Parsel)Konut Alanı80.000,00 TL16.000,00 TL10.10.201710:15
317060103835Cumhuriyet Mh.Karadutlar15615431171,68Arsa (Artık Parsel)Konut Alanı54.000,00 TL10.800,00 TL10.10.201710:30
1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık
Teklif Usulü ile 10/10/2017 Salı günü karşısında belirtilen saatte  Çan Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda
   satışı yapılacaktır
2. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar , kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzu veya
teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname,tüzel
kişilerde yetkili makamlardan 2017 yılı içinde  alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak
kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, müşterek isteklilerde noterden
 tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ile birlikte geçici teminat makbuzunu
 Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.
3.Posta ile başvuruda bulunan isteklilerin, iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektupları ile istenilen diğer belgelerin
ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz
4–İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çan Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
5-Geçici teminatın Bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde
mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış
yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
6- Şartname ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
7-Taşınmaz mal satışından KDV bedeli alınmayacaktır.
8- Satış bedeli istenildiği takdirde en az 1/4 ü peşin ödenmek kaydıyla en fazla 24 ay sürede kanuni faiz uygulanarak taksitle ödenebilir
9- İhale Komisyonu ihaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Türkiye genelinde ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 

 

 

İLAN
ÇAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
     
İli:Çanakkaleİlçesi:Çan İhaleyi Yapan İdare: Çan MalmüdürlüğüTel: 0(286) 412 1093
Sıra NoTaşınmaz NoMah/KöyCadde/MevkiPafta NoAda NoParsel NoYüzölçümü (m2)Taşınmazın Cinsiİmar DurumuTahmini Satış BedeliGeç. Teminat Bedeliİhale Tarihi İhale Saati
117060103833Cumhuriyet Mh.Karadutlar1561542945,85Arsa (Artık Parsel)Konut Alanı11.950,00 TL2.390,00 TL23.08.201710:00
217060100210İstiklal Mh.Karadutlar19 M IV28020756,57Arsa (Artık Parsel)Konut Alanı14.150,00 TL2.830,00 TL23.08.201710:40
317060103836Cumhuriyet Mh.Karadutlar1530743247,17Arsa (Artık Parsel)Konut Alanı14.650,00 TL2.930,00 TL23.08.201710:20
417060103838Bahadırlı KöyüAyıtlıdere7162870.398,33Tarlaİmarsız1.127.000,00 TL225.400,00 TL23.08.201714:00
1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık
Teklif Usulü ile 23/08/2017 Çarşamba günü karşısında belirtilen saatte  Çan Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda
   satışı yapılacaktır
2. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar , kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzu veya
teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname,tüzel
kişilerde yetkili makamlardan 2017 yılı içinde  alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak
kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, müşterek isteklilerde noterden
 tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ile birlikte geçici teminat makbuzunu
ihaleden bir  gün önce olan 22/08/2017 Salı günü saat 17:00 ye kadar Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.
3.Posta ile başvuruda bulunan isteklilerin, iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektupları ile istenilen diğer belgelerin
ihaleden bir gün önceki günün mesai saati bitimine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz
4–İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çan Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
5-Geçici teminatın Bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde
mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış
yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
6- Şartname ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
7-Taşınmaz mal satışından KDV bedeli alınmayacaktır.
8- Satış bedeli istenildiği takdirde en az 1/4 ü peşin ödenmek kaydıyla en fazla 24 ay sürede kanuni faiz uygulanarak taksitle ödenebilir
9- İhale Komisyonu ihaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Türkiye genelinde ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.