Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü İlan

ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞI
                                      (Milli Emlak Müdürlüğünden)
Taşınmaz Mal Satışları
S.No Dosya NoMah/KöyüSokak/ MevkiiPaftaAdaParselYüzölç.(m²) Haz.His. (m²)Cinsiİmar DurumuTahmini Bedel TLGeç. Teminat TLİhale TarihiSaati
117010101979M.Fevzi Çakmak KöyüKocaçörtük108764.977,96TamHam Toprakİmarsız29.164,592.916,4607.03.201809:00
217010100283Cevatpaşa Mahallesiİnönü Cad.7353424570,72Tam6 katlı 18 daireli kargir apartmanKısmen yolda ve konut alanında kalmaktadır.4.566.000,00456.600,0007.03.201809:15
Taşınmaz Mal Kiralamaları
S.No Dosya NoMah/KöyüSokak/MevkiiPaftaAdaParselCinsiYüzölç.(m²) Kiralanacak Alan (m²)Kiralama Amacıİlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)Geç. Teminat TLİhale TarihiSaati
317010101282İntepe Köyü13 –772Bahçeli Kargir Gazino964,00964,00Çay bahçesi olarak20.100,002.100,0007.03.201809:45
4180Barbaros MahallesiAziziye Çıkmazı –9635Arsa104,59104,59İş yeri olarak2.280,00228,0007.03.201810:00
5181Barbaros MahallesiAziziye Çıkmazı –9637Arsası Olan Kargir Ev107,30107,30İş yeri olarak2.280,00228,0007.03.201810:15
6197Cevatpaşa MahallesiÇukurçayır –35Tarla34.913,0034913,00Tarım Arazisi4.435,00443,5007.03.201810:30
7203Barbaros MahallesiAziziye Çıkmazı –9647Bahçe25,6425,64İş yeri olarak385,0038,5007.03.201810:45
8207Barbaros MahallesiŞekerpınar 2. Sok –74920Arsa219,38219,38İş yeri olarak1.110,00111,0007.03.201811:00
9208Barbaros MahallesiŞekerpınar 3. Sok –74921Arsa165,45165,45İş yeri olarak762,0076,2007.03.201811:15
10209Barbaros MahallesiŞekerpınar 3 Sok –74922Arsa163,81163,81İş yeri olarak762,0076,2007.03.201811:30
11210Barbaros MahallesiŞekerpınar 3. Sok –74923Arsa162,31162,31İş yeri olarak762,0076,2007.03.201811:45
12211Barbaros MahallesiŞekerpınar 3. Sok –74924Arsa356,94356,94İş yeri olarak1.452,00145,2007.03.201812:00
13216Namık Kemal MahallesiMuhtar Hüsnü Akkoyun Cad. –46327Bahçeli Kargir Ev94,3194,31İş yeri olarak4.500,00450,0007.03.201812:15
14229Kemal Paşa MahallesiMersindede Sokak –19047Arsa47,6047,60İş yeri olarak1.452,00145,5007.03.201813:45
15238Fevzi Paşa MahallesiKuyu Sokak –16131Kargir Ev18,2318,23İş yeri olarak4.370,00437,0007.03.201814:00
16239Fevzi Paşa MahallesiKuyu Cad. –21035Kargir Ev13,3313,33İş yeri olarak2.940,00294,0007.03.201814:15
17176Kemal Paşa Mahallesiİnönü Cad. –19022Arsa230,30230,30İş yeri olarak84.000,008.400,0007.03.201814:30
18179Arslanca MahallesiSakızlı Çeşme Sok. –6323Bahçeli Kargir Ev61,8561,85İş yeri olarak7.620,00762,0007.03.201814:45
19204Fevzi Paşa MahallesiMedrese Sok. –1468Arsa63,2463,24İş yeri olarak720,0072,0007.03.201815:00
20206Fevzi Paşa MahallesiKuyu Sokak –21021Kargir Ev42,1742,17Konut olarak1.110,00111,0007.03.201815:15
21215Cevatpaşa MahallesiÇukurçayır –326Tarla8.127,008127,00Tarım Arazisi1.033,00103,5007.03.201815:30
22247Fevzi Paşa MahallesiKuyu Sokak –16130Kerpiç Ev21,8921,89Konut olarak1.110,00111,0007.03.201815:45
23245Barbaros MahallesiProf.Dr. Ümit Serdaroğlu Cad. –1144Tarla1.702,001702,00İş yeri olarak1.500,00150,0007.03.201816:00
Taşınır Mal Satışları
S.No Dosya NoCinsiMarkaŞase NoModeliDurumuKurumuTah.Bedeli TLGeç.Temin TLİhale TarihiSaati
24320-1671OtomobilRenault MeganeVF1LAOFLG198918221999Ekonomik Ömrünü DoldurmuşCumhuriyet Başsavcılığı17.000,003.400,0007.03.201816:15
25320-1673Kamyonet (Kapalı Kasa)Ford TransitSFAEXXDJVESU308261996Ekonomik Ömrünü DoldurmuşDefterdarlık Gelir Müdürlüğü3.500,00700,0007.03.201816:30
          İlanın 1. ve 2. sırasındaki taşınmazların satış ihalesi, 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23. sırasındaki taşınmazların kiralama ihalesi ile 24. ve 25. sırasındaki taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
          1-  İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
          2-  Taşınmaz mal satışlarından ve kiralamasından KDV alınmayacaktır.Taşınır mal satışlarından ise şartnamelerinde belirtilen oranlarda KDV alınacaktır.
          3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
               a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),
               b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
               c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
               ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
               d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri  gerekmektedir.
         4-  Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5-  Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

         6- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
         7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.
    İlan olunur.