Ayvacık Malmüdürlüğü Menkul Mal Satış İlanı

 AYVACIK MALMÜDÜRLÜĞÜ

MENKUL MAL SATIŞ İLANI

 

Ayvacık Malmüdürlüğü’nce aşağıda cinsi, miktarı, hususi nitelikleri ve rayiç değeri yazılı bulunan menkul mallar 27/03/2018 tarih ve aşağıda belirtilen saatlerde, adı geçen Ayvacık Malmüdürlüğünde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 84,85 ve 86. maddeleri gereğince Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi alıcıya ait olmak üzere açık arttırma suretiyle peşin para ile satılacaktır.

 

Şayet birinci arttırmada verilen en yüksek değer menkul malların biçilen rayiç değerinin %75’ini bulmadığı veya hiç alıcı çıkmadığı takdirde bu menkul malların 03/04/2018 tarihinde aynı yer ve saate ikinci açık arttırmasının yapılacağı, ikinci ihalede alıcı çıkmaz ise ve satış yapılamazsa menkul mal 6 (Altı) ay içerisinde 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’nun 87. Maddesine göre pazarlık usulü ile satılacaktır. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Ayvacık Malmüdürlüğü’ne müracaat etmeleri rica olunur.

 

 

Satış Mahalli:  Ayvacık Malmüdürlüğü
Bilgi İçin       : Erdal ÇİÇEK
Adres               : Malmüdürlüğü Ayvacık Çanakkale
TeL                  : 286-7121227

 

 

S.NO.SATILACAK MALIN CİNSİADEDİMUHAMMEN BEDELİSATIŞ

SAATİ

ARACIN

BULUNDUĞU YER

 

İHALE TARİHİ

1

33 NEE 66 Plakalı 2005 Model volkswagen marka Kamyonet

1

20000

9:00

9:10

Çanakkale Ayvacık Aydın Otoparkı

1.İHALE TARİHİ   27/03/2018

2.İHALE TARİHİ    03/04/2018

  Tarih: 05/03/2018