Çanakkale Defterdarlığı Merkez ve İlçe Birimleri Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sınava (Sözlü) Girmeye Hak Kazananlara Ait İsim Listesi ve Sınav Takvimi

Çanakkale Defterdarlığı Merkez ve İlçe Birimleri Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sınava (Sözlü) Girmeye Hak Kazananlara Ait İsim Listesi ve Sınav Takvimi

 

Defterdarlığımız Personel Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gökçeada Malmüdürlüğü ve Gelibolu Vergi Dairesi Müdürlüğünce yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunan ve sınava girmeye hak kazananların sınav tarihi ve saati ile sınav yeri;

Defterdarlığımız İlan Panosunda ve WEB Sitesinde ilan edilmiştir.

Sınava katılacakların sınav gün ve saatinde sınav yerinde geçerli bir kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgili mevzuatı uyarınca ilanen tebliğ olunur. 15/03/2018