Çanakkale Defterdarlığı Temizlik Hizmet Alımı Sözleşmesi Kapsamında Çalışan Personelin Sınav Sonuçları