Gelibolu 2. Kolordu Saymanlık Müdürlüğü
Müdür   : Hüseyin AVŞAR
Fax         : (286) 566 10 32
Telefon : (286) 566 10 32
Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Müdür   : Akile EKİCİ
Fax         : (286) 212 18 40
Telefon : (286) 212 52 33
Çömü 18 Mart Üni. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Müdür   : Mustafa SOYDOĞAN
Fax         : (286) 218 00 38
Telefon : (286) 218 00 18 – (1062)