Toplu Yoklama ve Denetim Eğitimi

13.10.2017 tarihinde Gelir Müdür Vekili H. Tahsin KALPAKLIOĞLU tarafından Toplu Yoklama ve Denetim Çalışması kapsamında Toplu Yoklama ve Denetim Eğitimi verilmiştir.